สามารถสั่งซื้อได้ 2 ช่องทางดังนี้

1. สั่งซื้อทาง Line  Add ID ( @simplelaw ) มี@ข้างหน้า

  - แจ้งชื่อรายวิชา

  - รอรับใบเสนอราคา

  - โอนเงิน/แจ้งโอน (ส่งหลักฐานการโอน เช่น สลิป หรือ e-Slip (หลักฐานการทำธุรกรรมผ่านมือถือ)

  - รอรับรหัสดาวน์โหลด

2. สั่งซื้อทาง โทรศัพท์  062-4054450 (8.30-18.00น.)

  - แจ้งชื่อรายวิชา

  - รอรับใบเสนอราคาทาง message มือถือ

  - โอนเงิน/แจ้งโอน (เมื่อโอนเงินแล้ว ให้โทรแจ้งโอนทันที)

  - รอรับรหัสดาวน์โหลด

โดยเนื้อหาหนังสือที่จัดทำ แบ่งแยกตามรายวิชาที่มีสอนของ มสธ. ดังนี้

                    (1) วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

                    (2) วิชากฎหมายมหาชน

                    (3) วิชากฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา

                    (4) วิชากฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด

                    (5) วิชากฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก

                    (6)  วิชากฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป

                    (7)  วิชากฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด

                    (8)  วิชากฎหมายพานิชย์ 1 : ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

                    (9)  วิชากฎหมายพานิชย์ 2 : ยืม ฝากทรัพย์ ตัวเเทน ประกันภัย

                   (10)  วิชากฎหมายพานิชย์ 3 : ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน

                   (11)  วิชากฎหมายพานิชย์ 4 : หุ้นส่วน บริษัท

                   (12)  วิชาวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง

                   (13)  วิชาวิธีสบัญญัติ 2 : วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย

                   (14)  วิชาวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา

                   (15)  วิชากฎหมายระหว่างประเทศ

                   (16)  วิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

 หมายเหตุ :  คำชี้แจง เงื่อนไข การสั่งซื้อ E-BOOK

เว็บสำเร็จรูป
×