เกี่ยวกับเรา

                 Simplelaw Online จำหน่ายแนวข้อสอบด้านกฎหมาย มสธ. ให้แก่ผู้ที่สนใจ อาทิ บุคคลที่กำลังศึกษากฎหมายอยู่ในรั้ว มสธ. , บุคคลทั่วไปที่สนใจด้านกฎหมาย  โดยเนื้อหาดังกล่าวที่เผยเเพร่นั้นเป็นการสรุปจากความเข้าใจส่วนบุคคล ซึ่งไม่เกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอนเเต่อย่างใด โดยได้จัดทำขึ้นในรูปแบบของ E-Book (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) เพื่อง่ายต่อการนำไปศึกษา และสามารถเข้าใจรายละเอียดในวิชาต่างๆได้มากขึ้น 

                ซึ่งผู้จัดทำ จัดทำหนังสือกฎหมาย E-Book (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) โดยสรุปจากความเข้าใจและสถิติของการออกข้อสอบที่ผ่านมา ซึ่งผู้จัดทำได้สอบผ่านรายวิชาดังกล่าวมาแล้ว เนื้อหาในหนังสือ จึงค่อนข้าง กระชับ เข้าใจง่าย มีตัวอย่าง พร้อมคำอธิบายตัวบท ให้ผู้ที่สนใจสามารถใช้อ่านเป็นแนวข้อสอบ หรือเป็นไกด์ไลน์ ในการสอบครั้งต่อไป 

                นอกจากนั้น ทางเรายังได้รวบรวมข้อมูลทางกฎหมายไว้อีกมากมาย เพื่อให้ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปได้สามารถเข้ามาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมทางด้านกฎหมาย พร้อมทั้งยังรับปรึกษากฎหมายพื้นฐานสำหรับผู้ที่สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 

                โดยเนื้อหาหนังสือที่จัดทำ แบ่งแยกตามรายวิชาที่มีสอนของ มสธ. ดังนี้

                (1) วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

                    (2) วิชากฎหมายมหาชน

                    (3) วิชากฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา

                    (4) วิชากฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด

                    (5) วิชากฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก

                    (6)  วิชากฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป

                    (7)  วิชากฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด

                    (8)  วิชากฎหมายพานิชย์ 1 : ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

                    (9)  วิชากฎหมายพานิชย์ 2 : ยืม ฝากทรัพย์ ตัวเเทน ประกันภัย

                   (10)  วิชากฎหมายพานิชย์ 3 : ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน

                   (11)  วิชากฎหมายพานิชย์ 4 : หุ้นส่วน บริษัท

                   (12)  วิชาวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง

                   (13)  วิชาวิธีสบัญญัติ 2 : วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย

                   (14)  วิชาวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา

                   (15)  วิชากฎหมายระหว่างประเทศ

                   (16)  วิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

                   หนังสือกฎหมาย E-Book (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) ดังกล่าวถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางผู้จัดทำ เราไม่มีเจตนารมณ์ให้มีการ ทำซ้ำ ดัดเเปลง หรือเพื่อขาย เผยเเพร่เป็นสาธาณะ คำชี้แจง เงื่อนไข การสั่งซื้อ E-BOOK

                   

                   

เว็บสำเร็จรูป
×